Information
Adress: Sveavägen 30 , 236 36 Höllviken
E-post: info@jorgensenbyggkonsult.se
Telefon: 070-584 50 41  
Org nr: 556601-2463 Bankgiro: 5004-4460 F-skattsedel: Innehas  
Inom Projektanalys erbjuder vi bland annat:
Utredningar Underhållsplanering
Inventering Kostnadskalkyler
Konditionsbesiktningar Projektbudget
Fukt- och skadeutredningar Myndighetskontakter
Åtgärdsprogram Rådgivning
Inom Bygg- och projektledning erbjuder vi bland annat:
Projektledning Förfrågningsunderlag Anbudsinfordran Byggledning
Programskrivning Byggnadsbeskrivning Anbudsvärdering Teknisk kontroll
Upphandling konsulter Administrativa Föreskrifter Upphandling entreprenörer Ekonomisk kontroll
Projekteringsledning Projekteringssamordning Kontraktskrivning Entreprenadjuridik
Tidplaner      
Inom Projektuppföljning erbjuder vi bland annat:
Kvalitetsansvarig-K Entreprenadbesiktning
Kvalitetsuppföljning Kostnadsuppföljning
Produktionsanpassad besiktning Entreprenadtvister